História firmy

Firma bola založená v roku 1992 na základe živnostenského listu OÚ Komárno pod registračným č. 2971/1992, s predmetom činnosti:

  • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom
  • výroba rozvádzačov
  • obchodná činnosť s elektro-prístrojmi, prijímačmi, materiálom a spotrebnou elektronikou
  • podnikateľské poradenstvo v oblasti elektro.

Podnikateľské aktivity Ing. Peter Nagy vykonáva jako fyzická osoba. Firma vedie účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle platných zákonov o účtovníctve a je platiteľom DPH. Firma na začiatku podnikala v rekonštruovaných hospodárskych priestoroch a garáží.

Od 1. 1. 1995 sa firma presťahovala do novovybudovaných priestorov dielní.

V roku 1996 sme začali s výstavbou administratívno- predajnej budovy, kde sa nachádza predajňa elektro na ploche cca 160 m2 so skladovými priestormi na cca 130 m2.

V roku 2002 na základe požiadavky trhu sme rozšírili dielne s výrobno-expedičnými priestormi V súčasnosti firma zamestnáva 10 zamestnancov. Účtovníctvo, revízie, projekčnú činnosť vykonávajú externisti.

V rokoch 1993-1996 firma vykonávala elektroinštalečné práce hlavne v okolí Bratislavy, na Bratislavskom hrade, budova Ľudovej banky na Nám. SNP, Ústredie železničného stavebníctva Lamač.

V rokoch 1996 -2006 BIAMA s. r. o. Nesvady, t. č. Phoenix, a. s. Bratislava.

Od roku 1997 sú hlavné aktivity firmy: Kromberg-Schubert Kolárovo, Vitaflóra Mlyn Kolárovo, Kolagrex Kolárovo.

Od roku 2002 vykonávame elektroinštalačné práce na sušičkách obylia pre Agroservis Komárno.

V rokoch 2003 a 2004 sme vykonávali elektroinštalačné práce pre mesto Kolárovo v 45-bytových jednotkách.
Od roku 2004 sme jedným z hlavných dodávateľov NN rozvádzačov pre Západoslovenskú energetiku Bratislava a Enermont s. r. o. Bratislava.
V roku 2005 elektroinš. práce v 2x12 bytových jednotkách.
V rokoch 2007-2008 v 21 bytových jednotkách.