Technologické danosti, služby, činnosť firmy

Firma vykonáva 2 druhy služieb:  • Výroba rozvádzačov atypických na základe požiadaviek odberateľov a dodaných projektových dokumentácií, zámočnícka časť prevádzky vyrába kovové konštrukcie rozvádzačov a elektročasť nainštaľuje istiace a spínacie prvky rozvádzačov.
    Povrchové úpravy rozvádzačov sa vykonávajú dodávateľsky.


  • Elektroinštalačné, montážne a údržbárske práce sa vykonávajú v priestoroch odberateľov.
    Při hrubých stavbách sa najprv vykonávajú búracie práce pomocou fréz do muriva, ktorými sa vydrážkuje sa trasa vodičov a káblov.
    Po murárskych a maliarskych prácach sa uskutoční montáž zásuviek, spínačov a svietidiel.
    Na priemyselných montážoch sa najprv vybudujeú trasy káblov, do ktorých sa vložia káble a zapájajú sa rovádzače, zásuvky, vypínače a svietidlá.