Výrobky, služby, špeciality firmy


Výrobky:

 • Rozvádzače pre rodinné domy
 • trafostanice
 • ovládacie rozvádzače
 • riadiace rozvádzače
 • rozvádzače pre slaboprúd

Služby:

 • montáž, oprava, údržba elektroinštalácií v objektoch odberateľa
 • montáž a oprava bleskozvodov

V našej predajni NAGY ELEKTRO Kolárovo nájdete

 • elektroinštalačný materiál
 • spotrebnú elektroniku
 • domáce spotrebiče
 • elektrické náradia
 • náradia
 • svietidlá